Werkzaamheden

TOPA Verpakking bv.

 

  • In 2006 aangesteld als Adjunct- Hoofdautomatisering ter vervanging van het Hoofd Automatisering

die binnen niet al te lange tijd met pensioen zou gaan. Na pensionering van het afdelingshoofd de functie volledig overgenomen

en deel uitgemaakt van het Management Team.

Leiding gegeven aan een IT afdeling met een door de jaren wisselende personele bezetting.

Onderhoud van zakelijke contacten met betrekking tot leveranciers en ondersteunende partijen.

Als meewerkend “voorman” gefunctioneerd binnen de afdeling met betrekking tot programmering en informatievoorziening.

Directie en management voorzien van adequate informatie.

Diverse projecten geleid met betrekking tot vervanging telefooncentrale, vervanging en vernieuwing IT infrastructuur.

Op voorstel van mij is het bedrijf overgestapt naar een volledig nieuwe ERP omgeving, waarbij de hardware IBM iSeries vervangen is

door IBM xSeries.

De overgang naar een volledig nieuw informatiesysteem is, omdat er een nog goed functionerend systeem was, in een tijdsbestek van ruim 3 jaar

bijna vlekkeloos verlopen.

 

 Electrolux

 

  • In 1990 aangesteld  als analist/programmeur.

De volgende taken behoorden  tot mijn werkzaamheden:

Voeren van overleg met gebruikers over te ontwikkelen en aan te passen systemen.

Analyseren en programmeren van nieuwe systemen.

Verzorgen van technische- en gebruikers documentatie.

Testen en implementeren van ontwikkelde programmatuur.

Begeleiden en ondersteunen van gebruikers.

Installeren en verplaatsen van apparatuur.

Uitvoeren van operationele taken.

 

  • In 1998 aangesteld als AS/400 Operations Co-ordinator Benelux.

In deze functie had ik de verantwoordelijkheid over alle operationele zaken met betrekking tot AS/400 systemen in de Benelux.

Nadat onder mijn leiding alle AS/400 systemen in de Benelux geconsolideerd waren en er nog maar 1 systeem overbleef  ontplooide

ik mijn activiteiten buiten de Benelux.

 

  • In 2000 heb ik de leiding gehad in het opzetten en in stand houden van een AS400/iSeries

systeemmanagers forum waarin kennis en ervaring werd uitgewisseld en ondersteuning gegeven aan systeemmanagers uit verschillende landen.

 

  • In 2002 benoemd tot iSeries Technical Co-ordinator Europe en maakte deel uit van het

Platform Management Team. In deze functie gaf ik operationele ondersteuning aan AS400/iSeries operation teams in diverse landen

in Europa. Ook hierin nam ik deel aan consolidatie projecten van AS400/iSeries systemen, ontwikkeling van AS400/iSeries standaard

configuraties en procedures, global capacity-planning, security en implementatie van nieuwe systemen en software.

 

Op de AS400/iSeries ben ik bekend met vele facetten zoals SNA, TCP/IP, OUTQ, SECURITY, QUERY, RPG, CLP, SDA, SEU, DFU, SBS, JOBQ,

PERFORMANCE TUNING, CAPACITY PLANNING, OPERATIONAL MANAGER, MANAGEMENT CENTRAL enz..

 

Minks Marynen

 

  • In 1985 bij Minks Marynen in dienst getreden als systeembeheerder van een S/34.

Als enige automatiseerder binnen het bedrijf waren mijn werkzaamheden en verantwoordingen van uiteenlopende aard.

Buiten het systeembeheer vervulde ik de volgende taken:

Inkoop en installatie apparatuur.

Programmeren en onderhouden applicaties naar aanleiding van wensen en eisen van gebruikers.

Leiding geven aan 2 datatypisten.

Onderhoud contacten derden.

Ondersteunen en opleiden gebruikers.

Crediteuren-administratie bij afwezigheid van vaste medewerkster.

Salaris-administratie bij afwezigheid van vaste medewerker

 

Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht

 

Hier registreerde ik de uren van het  rijdend personeel. In deze functie heb ik diverse malen een gratificatie

en functie herwaardering ontvangen vanwege o.a. inzet en goede taakuitvoering.

Op 1 juli 1984 werd ik benoemd tot computeroperator nadat het bedrijf over was gegaan tot aanschaf van een eigen S/34.

 

DETAM

 

Bij deze organisatie bestond mijn werk uit het beoordelen van aanvragen voor ZW/WAO uitkeringen naar aanleiding van verkregen gegevens.

 

Koninklijke Marine

 

Als Seiner-Telexist onderhield ik samen met mijn collega's de verbindingen tussen schip-wal, schip-schip en wal-schip.

De aard van verbindingen bestond uit telexverkeer, morseseinen door middel van seinlampen

en vlaggenseinen.